ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΟΣΙΣ/NILDE

Η Υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων – ΔΙΑΔΟΣΙΣ δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό των νοσοκομείων να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Η Υπηρεσία εντοπίζει και αποστέλλει το υλικό ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, μέσω ενός Λογισμικού Διαδανεισμού και Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων που διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) που το διέπουν (όπως προβλέπεται στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τους εκδότες/παρόχους του υλικού).

Η Υπηρεσία NILDE απευθύνεται σε Βιβλιοθήκες και Τελικούς Χρήστες Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων που δεν αποτελούν μέλη του HEAL-Link.

Η Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους Οργανισμούς να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων των ηλεκτρονικών συνδρομών του Συνδέσμου μέσω του συστήματος NILDE.